Referat af generalforsamlingen 30. marts 2016

11. april 2016

Vi holdt i LØFF en hyggelig generalforsamling, med forudgående fællesspisning i Hvalsø Spisehus den 30. marts 2016. En ny bestyrelse blev valgt, og den er nu i antal oppe på det normerede antal medlemmer, i modsætning til det forudgående år, hvor bestyrelsen har været kraftigt decimeret.

Her kan du se, hvem bestyrelsen består af

Referatet kan læses her:
Referat af generalforsamling 2016 (Word dokument)

Ved generalforsamlingen blev LØFFs regnskab fremlagt. Det kan ses her:
Årsregnskab 2015

Desuden blev budgettet for foreningens udgifter i 2016 fremlagt. Det kan ses her:
Budget 2016