Kom til generalforsamling og fællesspisning i Hvalsø Spisehus 30. marts!

22. marts 2016

Kom og vær med til at præge debatten om LØFF på generalforsamlingen onsdag den 30. marts kl. 19:30 i Hvalsø Spisehus. Og husk at tilmelde dig senest den 23. marts, hvis du vil deltage i fællesspisning kl. 18.

Generalforsamlingen skal blandt andet forholde sig til forslag om et årligt kontingent og forventninger til frivilligt arbejde i LØFF.

Forslag til vedtægtsændringer:

Nuværende stk. 2: Medlemskabet gælder for hele husstanden og træder i kraft, så snart der er indbetalt 100 kr. i medlemsgebyr på foreningens konto 

Forslag til nyt stk. 2: Medlemsskabet gælder for hele husstanden og træder i kraft, så snart der er indbetalt 50 kr. i medlemsgebyr på foreningens konto 

Nuværende stk. 3: Medlemmer har pligt til at ligge mindst to timers arbejde i foreningen per måned.

Forslag til nyt stk. 3: Der opkræves et årligt medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i årets 1. kvartal i følgende kalenderår.

Nuværende stk. 4: Der kan indkræves et årligt medlemskontingent, hvis det er besluttet på den årlige generalforsamling.

Forslag til nyt stk. 4: Medlemmer bidrager med frivilligt arbejde i foreningen i det omfang man kan.


Håber vi ses!

Bedste hilsener LØFFs bestyrelse