Indkomne forslag til generalforsamlingen den 31. marts

23. marts 2019

Forslag til ændring af vedtægter §4, stk 3 stillet af bestyrelsen:

Nugældende §4, stk. 3:

Stk. 3: Der opkræves et årligt medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i årets 1. kvartal i følgende kalenderår.

Forslag til nyt stk. 3:

Stk. 3: Der opkræves et årligt medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i januar i følgende kalenderår.

 

Forslag til drøftelse stillet af bestyrelsen:

Hvordan får vi flere medlemmer til at hjælpe med de mange opgaver?

 

Forslag til drøftelse stillet af bestyrelsen:

Hvordan løser vi udfordringen med levering til vores medlemmer i Hvalsø?