Generalforsamling søndag den 29. marts UDSAT

5. marts 2020

 

Sted: Bofællesskabet Skråningen, Tvethøjvej 65, Højby

Tid: 14 - ca. 15

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Indkomne forslag
  - Forslag om at afprøve 14-dages poser i perioder eller hele året
 5. Budget
  - Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 50 kr. om året
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

 

 

Vel mødt!

Bestyrelsen