Generalforsamling søndag den 21. juni om formiddagen

30. maj 2020

Sted: Branddammen, Munkedammen ml. nr 30 og 32 i Allerslev (P ved nr. 13). I tilfælde af dårligt vejr rykkes indendøre i Osted. Hold øje med hjemmesiden for info.

Tid: 10 - ca. 11

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Indkomne forslag
  - Forslag om at afprøve 14-dages poser i perioder eller hele året
  - Forslag om frugt i sæson i posen
  - Forslag om at minimere emballage
  - Forslag om samarbejde med nye producenter
  - Drøftelse af samkørsel til Hvalsø og evt. andre steder
 5. Budget
  - Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 50 kr. om året
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  To nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Derudover skal ifølge vedtægterne vælges min. et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
 7. Eventuelt

 Der vil være kaffe med noget til samt salg af forskellige slags eddike.

 

Vel mødt!

Bestyrelsen